Společnost Vožická majetková s.r.o. vznikla 26. listopadu 2011 zápisem do obchodního rejstříku.

Předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozbor vody. Provozování ČOV Mladá Vožice a případné instalatérské a topenářské práce

Společnost měla pozastavenou podnikatelskou činnost a to do 10. 12. 2012.

Od 1. 1. 2013 je plně fungujícím podnikatelským subjektem.

Společnost byla založena za účelem vlastního provozování vodovodů a kanalizací v Mladé Vožici.

 

Jednatelé společnosti:

Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta

Václav Slabý – místostarosta

Od 22. 2. 2016 nastala změna jednatelů společnosti:

Mgr. Jaroslav Větrovský, Václav Slabý, Ing. František Dobeš, MUDr. Miroslav Smažík

 

Dozorčí rada:

Ing. František Valenta, František Smrčina, Luboš Vávra

Hlášení poruch


tel.: 606 913 125
email: cov@mu-vozice.cz