r. 2017

2017 Rozvaha
2017 Výkaz zisků a ztrát
2017 Výroční zpráva

 

CELK.VYÚČT. POL.VÝPOČTU CENY 2016

 

2016:

2016 Výkaz zisků a ztrát

2016 Rozvaha

2016 Výroční zpráva

 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015:

CELKOVÉ VYÚČT. POLOŽEK VÝPOČTU CENY 2015

 

r. 2015

2015 Výkaz zisků a ztrát

2015 Rozvaha

2015 Výroční zpráva

 

 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014.

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY

 

 

Nařízení starosty

– nařízení starosty č. 1/2015

 

 

KALKULACE vodného a stočného r.2014

Kalkulace 2014

 

r. 2014

2014 Rozvaha

2014 Výkaz zisků a ztrát

2014 Výroční zpráva 

 

Kalkulace vodného a stočného za r.2013

Kalkulace vodného a stočného r.2013

r. 2013

Výkaz zisků a ztrát 2013

Výroční zpráva 2013

r. 2012

Výkaz zisků a ztrát 2012
Vožická majetková – Výroční zpráva 2012