/** * * archive.php * * The archive template. Used when a category, author, or date is queried. * Note that this template will be overridden by category.php, author.php, and date.php for their respective query types. * * More detailed information about template’s hierarchy: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy * */ get_header(); ?>

Novinky

Aktuálně

UPOZORNĚNÍ – KONEC ROKU 2023

  • Od 4. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – je kancelář společnosti uzavřená.
  • Od 1. 12. – 8. 12. 2023 – prosím proveďte samoodečet svého vodoměru a tento stav nám do 10. 12. 2023 nahlaste.

UPOZORNĚNÍ – 09/2023

NOVÉ SMLOUVY DOSTANETE DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY.

Vážení odběratelé,

na základě legislativních změn jsme povinni uzavřít s našimi odběrateli nové smlouvy.

Prosíme o vyplnění chybějících údajů, podepsání a doručení zpět.

Potřebujeme podepsat:

  • Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
  • Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Výše uvedené dokumenty doručte do kanceláře společnosti nejpozději do 30. 11.  2023.

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE:         

pondělí 8.00 – 12.00 hod.  

středa 13.00 – 17.00 hod.

  • Od 1. 12. – 8. 12. 2023 prosím proveďte samoodečet svého vodoměru a tento stav nám do 10. 12. 2023 nahlaste.
  • Od 4. 12. 2023 – 2. 1. 2024 je kancelář společnosti uzavřená.

Případné dotazy:

Ludmila Blahožová (účetní)           tel.: 776 682 266           e-mail: majetkova@mu-vozice.cz

Děkujeme Vám za vzájemnou spolupráci a věříme, že tuto komplikaci společně zvládneme.  

Hlášení poruch


tel.: 606 913 125
email: cov@mu-vozice.cz