SAMOODEČTY VODOMĚRŮ

SAMOODEČTY VODOMĚRŮ

Od 1. 5. 2020 dochází ke změně sazby DPH na vodném a stočném. DPH se mění z 15% na 10%. Z tohoto důvodu jsme již dopředu avizovali mimořádné odečty vodoměrů, které měly proběhnout v měsíci dubnu.

Vzhledem k bezpečnostním důvodům dnešních dní k těmto odečtům dojít nemůže.

UPOZORNĚNÍ:

K 30. 4. 2020 prosím proveďte samoodečet svého vodoměru (i vodoměru na vlastním zdroji) a tento stav nám prosím nejpozději do 7. 5. 2020 nahlašte:

Telefonicky:            776682266 (Ludmila Blahožová)

E-mailem:               majetkova@mu-vozice.cz

Tato fakturace za 01-04/2020 neproběhne okamžitě, ale až v době, kdy mimořádná opatření v ČR skončí, nebo na konci roku s fakturací za 05-12/2020.

Pokud nemáte uhrazené zálohy v hotovosti, můžete je zaslat na náš bankovní účet č.:

107 – 79920247/0100

Se vším Vám ráda poradí účetní společnosti na telefonu či e-mailu.

Kancelář společnosti je zatím z bezpečnostních důvodů uzavřená.

Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že toto mimořádné opatření společně zvládneme.

Hlášení poruch


tel.: 606 913 125
email: cov@mu-vozice.cz