PROVOZ KANCELÁŘE

Kancelář společnosti už je v provozu v pondělí od 8.00-12.00h a ve středu od 13.00-17.00h.

V případě potřeby:

Ludmila Blahožová – tel.: 776 682266, e-mail: majetkova@mu-vozice.cz

Provozní technik – tel.: 606 913125

——————————————————————————————————————–

Hlášení poruch


tel.: 606 913 125
email: cov@mu-vozice.cz