Společnost Vožická majetková s.r.o. vznikla 26. listopadu 2011 zápisem do obchodního rejstříku.

Předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozbor vody. Provozování ČOV Mladá Vožice a případné instalatérské a topenářské práce

Společnost měla pozastavenou podnikatelskou činnost a to do 10. 12. 2012.

Od 1. 1. 2013 je plně fungujícím podnikatelským subjektem.

Společnost byla založena za účelem vlastního provozování vodovodů a kanalizací v Mladé Vožici.

 

Jednatelé společnosti:

Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta

Tomáš Kukla – místostarosta

Jaromír Dvořák

Ing. František Dobeš

Dozorčí rada:

Ing. František Valenta, František Smrčina, Luboš Vávra

———————————————————————————————————————————————————–

PROVOZNÍ DOBA V KANCELÁŘI:

Pondělí  08.00 – 12.00 h

Středa    13.00 – 17.00 h

Osoba odpovědná: Ludmila Blahožová (tel.: +420 776 682 266)

Hlášení poruch


tel.: 606 913 125
email: cov@mu-vozice.cz