2021 Porovnání všech položek výpočtu

2022 Kalkulace VODA 2022

Ceník vodné a stočné 2022

 

UPOZORNĚNÍ 2020

 

r . 2 0 1 9 :

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 2019

r.2019:

2019 Výroční zpráva

2019 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

2019 ROZVAHA

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro V+S podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018

r .  2 0 1 8 :

2018 Výroční zpráva

2018 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

2018 ROZVAHA

Nařízení-města-č.-2_2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2017

r. 2 0 1 7 :

2017 Rozvaha
2017 Výkaz zisků a ztrát
2017 Výroční zpráva

CELK.VYÚČT. POL.VÝPOČTU CENY 2016

r . 2 0 1 6 :

2016 Výkaz zisků a ztrát

2016 Rozvaha

2016 Výroční zpráva

 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015:

CELKOVÉ VYÚČT. POLOŽEK VÝPOČTU CENY 2015

r . 2 0 1 5 :

2015 Výkaz zisků a ztrát

2015 Rozvaha

2015 Výroční zpráva

 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014.

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY

 

Nařízení starosty

– nařízení starosty č. 1/2015

KALKULACE vodného a stočného r.2014

Kalkulace 2014

r . 2 0 1 4 :

2014 Rozvaha

2014 Výkaz zisků a ztrát

2014 Výroční zpráva 

 

Kalkulace vodného a stočného za r . 2 0 1 3 :

Kalkulace vodného a stočného r.2013

r . 2 0 1 3 :

Výkaz zisků a ztrát 2013

Výroční zpráva 2013

r . 2 0 1 2 :

Výkaz zisků a ztrát 2012
Vožická majetková – Výroční zpráva 2012